Istaraatiijiyada Isboortiga Ilaalinta iyo Maalgelinta

Fadlan fiiri dukumiintiga hoose si aad u hesho faahfaahinta ku saabsan kharashka ciyaaraha Isboortiga iyo istiraatiijiyadeena sannadka soo socda:

Daryeelka, Ballanqaadka, Naqshad, Kuujin, Tixgelin, Iskaashiga & Isgaadhsiinta

Websaytka Dugsiga Hoose ee George Dixon

Iyadoo la hayo P Baldwin & A Clifford

Nala soo xiriir

Cinwaanka

Telefoon - (0121) 675 2775

enquiry@georgedixonprimary.bham.sch.uk

Wadada Magaalada

Birmingham

West Midlands

B17 8LE