top of page
IMG_5220
IMG_5310[1]
IMG_5318[1]
IMG_5309[1]
IMG_5314[1]
IMG_5328[1]

Asturnaanta iyo Ilaalinta Macluumaadka

Waxaan qabaneynaa macluumaad badan oo ku saabsan carruurta iyo qoysaska qayb ka ah qoyska George Dixon - waana masuuliyad ah inaan si dhab ah u qaadno.

Waxaan si buuxda u waafaqsanahay sharciyada GDPR ee ku qeexan macluumaadka aan soo aruurinno, sida loo kaydiyo iyo xuquuqdaada ku saabsan.

Faahfaahin dheeraad ah fadlan akhri ogeysiisyada asturnaanta ee hoose, ama la hadal xubin ka mid ah Kooxda Hoggaanka Sare ama shaqaalaha xafiiska:

Ogeysiiska Asturnaanta ee waalidiinta, daryeelayaasha iyo qoysaska

bottom of page