Daryeelka, Ballanqaadka, Naqshad, Kuujin, Tixgelin, Iskaashiga & Isgaadhsiinta

Websaytka Dugsiga Hoose ee George Dixon

Iyadoo la hayo P Baldwin & A Clifford

Nala soo xiriir

Telefoon - (0121) 675 2775

enquiry@georgedixonprimary.bham.sch.uk

Cinwaanka

Wadada Magaalada

Birmingham

West Midlands

B17 8LE

Naadiyada Dugsiyada Kadib

Fadlan ogsoonow - Si looga caawiyo tartamayaasha kooxaha, waxaan weydiineynaa tabaruc ah £ 1 todobaadkii oo koox kasta ah oo ku wajahan kharashka tababarka iyo hagaajinta qalabka, taas oo ah £ 5 oo ah nuskaas. Dugsigu wuxuu daboolayaa qarashka intiisa kale. Haddii ay tani tahay dhibaato markaa fadlan kala hadal mid ka mid ah Hagayaasha Waxbarashada maadaama aysan joojineynin ka qaybgalka ilmahaaga ee kooxaha.