top of page
IMG_5220
IMG_5310[1]
IMG_5318[1]
IMG_5309[1]
IMG_5314[1]
IMG_5328[1]

Naadiyada Dugsiyada Kadib

Fadlan ogsoonow - Si looga caawiyo tartamayaasha kooxaha, waxaan weydiineynaa tabaruc ah £ 1 todobaadkii oo koox kasta ah oo ku wajahan kharashka tababarka iyo hagaajinta qalabka, taas oo ah £ 5 oo ah nuskaas. Dugsigu wuxuu daboolayaa qarashka intiisa kale. Haddii ay tani tahay dhibaato markaa fadlan kala hadal mid ka mid ah Hagayaasha Waxbarashada maadaama aysan joojineynin ka qaybgalka ilmahaaga ee kooxaha.

Autumn 1 2023 Clubs.png
bottom of page