top of page

Qoraalka sinnaanta

Dugsiga Hoose ee George Dixon waxaannu wax ka baraa carruurta oo dhan adduunka. Waa mudnaanta dhabta ah ee wax laga barto iyo midba midka kale. Waxaanu u qoondeeyneynaa kor u qaadista fahamka dhammaan dhinacyada sinnaanta iyo ka takhalusidda takoorka. Waxaan adeegsaneynaa manhajkayaga iyo qiyamka iskuulka si loo ilaaliyo dhammaan qaybaha Sharciga sinnaanta marka la raaco Qoraalka Manhajka Birmingham bisha Abriil 2019.

bottom of page